Beszámoló

Az Eredet(i)történet (című) tábor 2019. július 9-14 között került megszervezésre, Székelyvarságon a Keresztirány és az Ő az út! Ifjúsági szolgálatok szervezésében. A tábor 15-19 éves fiataloknak szólt és összesen 25-en vettek részt. A vágyunk az volt, hogy az identitás, nemiség, szexualitás, tisztaság témákban átadhassunk valamit abból a tudásból, értékből, amelyet a Jóisten kegyelméből mi is elsajátíthattunk. Megerősítettük bennük, hogy mennyire csodálatos, hogy az Atya férfinek és nőnek teremtett minket (e őket), az ő képére és hasonlatosságára. Mindezek forrásaként a Ter 1,27 igerészt választottuk táborunk mottójául: “Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.”

 

Kattints a fotókra!

Kattints a videóra!

Személyes élmények

Köszönjük!

Hála van a szívünkben a táborért, elsősorban az Úrnak a sok kegyelemért, amit megtapasztalhattunk, valamint a Nagy Család Lak házigazdájáért és a szakácsokért, akik kényeztettek minket vendégszeretetükkel. Hálásak vagyunk Ft. Jánosi Gellért székelyvarsági plébános úrnak a segítségéért, szolgálatáért. Végezetül, de nem utolsósorban hálásak vagyunk Nektek akik anyagiakban támogattatok, hogy ez a tábor megvalósulhasson, minden anyagi kiadásunkat fedezhettük, és még egy keveset kényeztethettük magunkat is. Hála a jó Istennek értetek, segítségetekért és Ő fizesse vissza sokszorosan, áldja meg életetek és munkátokat bőségesen!

A szervező csapat nevében,
Száva Ildikó Renáta